Mateřským školám nabízíme vzdělávací kurzy matematické a čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání (16 hodin). Kurzy jsou akreditované MŠMT v systému DVPP a jsou vhodné pro plnění šablony I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ.

eskolkahrou_arrow_yellow

 
 

V čem jsou naše kurzy unikátní?

 

1

Zkušení lektoři

Kurzy vedou zkušení učitelé z praxe a průběžná reflexe každodenního života mateřských škol zaručuje jejich aktuálnost a využitelnost. Moderní metody a formy práce jsou samotnými učiteli nejen vyzkoušeny, ale také průběžně zdokonalovány.

 

2

Praktické ukázky práce s dětmi

Součástí kurzů jsou přímé ukázky práce s dětmi v rámci denních činností třídy, které jsou doplněné metodickými komentáři.

3

Pedagogické portfolio

V průběhu vzdělávání si účastníci vytváří bohaté portfolio pedagoga s tištěnými podklady a náměty činností.

4

Sdílení zkušeností

 V rámci kurzu je cíleně vytvářen prostor ke sdílení zkušeností mezi lektorem a účastníky, ale také mezi účastníky navzájem.

5

Prostředí mateřské školy

Vzdělávání probíhá v rodinném prostředí mateřských škol, často v běžném provozu. 

 
 

ozvěte se nám

Stačí, abyste nám nechali krátký vzkaz, nebo nám zavolali. Rádi vám se vším poradíme.