Metodické příručky Školka hrou využívají učitelky a učitelé ve více než 1 200 mateřských školách. Již dva roky je ověřují v praxi také Metodická centra pro předškolní vzdělávání, která pro pedagogy realizují metodické dny
a kurzy DVPP. Přečtěte si jejich zkušenosti z praxe a přidejte se k nám.

eskolkahrou_arrow_yellow

 
Michaela Hučínová
Michaela Hučínová

učitelka, Mateřská škola Rooseveltova, Olomouc

Rodiče zapojení interaktivní tabule, moderních pomůcek a digitálního vzdělávacího obsahu zajímá a vesměs si uvědomují potřebu zapojení moderních technologií do edukačního procesu i v předškolním věku.

Kateřina Paseková
Kateřina Paseková

učitelka, Mateřská škola Mozaika, Jihlava

V rámci své výuky ráda pracuji s metodikami Školka hrou a digitálním vzdělávacím obsahem z portálu eKabinet.cz na interaktivní tabuli. Děti činnosti baví, líbí se jim ilustrace a závěrečné hodnocení. Také ráda využívám metodické pomůcky a mnohdy s dětmi vymýšlíme i jiné alternativy využití.

Blanka Nešporová
Blanka Nešporová

ředitelka, Mateřská škola, Hustopeče

Metodické dny a práce s metodikami a digitálními pomůckami nám obohatily vzdělávací nabídku. Kolegyně velmi kladně hodnotí úroveň a zpracování témat v metodikách Školka hrou.

Zuzana Jilemnická
Zuzana Jilemnická

učitelka, Mateřská škola Arbesova, Česká Lípa

Pokud děti ve školce využívají interaktivní technologie, adaptují se dobře na nástroje a aktivity, které je čekají po nástupu do 1. třídy.

Johana Jana Nedvědová
Johana Jana Nedvědová

učitelka, Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně

Odborné metodické příručky jsou přehledně zpracovány a dávají tak nám učitelkám možnost kvalitnější přípravy. Zajímavé je rozdělení dětí do skupin či koutků, možnost využití při činnostech digitálních kódů na portálu eKabinet.cz a přehledně zpracované různorodé aktivity do skupinových činností, ve kterých je respektována vývojová úroveň dětí.

Ludmila Vlčková
Ludmila Vlčková

učitelka, 3. mateřská škola, Jindřichův Hradec

Na metodických dnech překvapila naše kolegyně především samostatnost dětí při práci v jednotlivých koutcích a při rozdělování do skupin. Dále jejich samostatnost při přípravě pomůcek a vzájemná spolupráce a komunikace při řešení úkolů a to, jak zvládají samostatnou práci se všemi interaktivními pomůckami.

Věra Madejová
Věra Madejová

ředitelka, Mateřská škola Rooseveltova, Olomouc

Jsem velice ráda, že jsem se zapojila do projektu Školka hrou a mohu pomáhat ostatním kolegyním se zapojit a plně jej využívat. Učitelky oceňují hlavně metodiky, se kterými je velice jednoduchá a zajímavá práce, a také tvorbu příprav na portálu eKabinet.cz. Je to zjednodušení a obohacení naší práce. Dětem se to líbí, naučily se pracovat ve skupinách, kooperovat, pomáhat kamarádovi s úkolem.

Martina Lůžková
Martina Lůžková

učitelka, Mateřská škola Arbesova, Česká Lípa

Líbí se mi zpracování metodických příruček rozdělených do ročních období, zvláště využití číselných kódů k edukačním materiálům. Je to velký, jednoduchý pomocník pro učitelky, které děti seznámí zábavnou formou s interaktivní tabulí.

Irena Dufková
Irena Dufková

bývalá ředitelka, Mateřská škola Luční, Zlín

Pedagogy v rámci metodických dnů zajímá hlavně názorná ukázka, při níž se dozvědí, jak mohou klasickou výchovně-vzdělávací činnost zpestřit moderními technologiemi.

Zdenka Nováková
Zdenka Nováková

ředitelka, Mateřská škola 4 pastelky, Praha

Množství digitálních vzdělávacích materiálů na portálu eKabinet.cz je výtečným pomocníkem nejen pro mě, ale pro každou učitelku, která vítá nové podněty, ráda se učí a aktivně využívá digitální pomůcky.

Lucie Zoubková
Lucie Zoubková

učitelka, 22. mateřská škola, Plzeň

Děti přijaly digitální pomůcky i interaktivní tabuli s nadšením. Práce s nimi je pro ně atraktivní a přitom se daří zařadit jejich využívání do běžné vzdělávací nabídky, aniž by byly další aktivity upozadněny. Integrace digitálních technologií je pozitivně vnímána i ze strany rodičů. Vítají moderní pomůcky a zajímají se o práci s nimi.

Květoslava Lenková
Květoslava Lenková

ředitelka, Mateřská škola, Ústí nad Labem

Zpracování metodik Školka hrou je velmi pěkné, ucelené a kvalitní. Zároveň nám dávají možnost s obsahem dále individuálně pracovat. Zařazení digitálního edukačního obsahu a digitálních pomůcek do běžné výchovně-vzdělávací činnosti je velmi osvěžující. Obohacuje a zpestřuje činnosti jak pro děti, tak pro nás a motivuje k další různorodější a kreativnější pedagogické práci. Pozitivně to vnímají také rodiče, kteří oceňují i možnost využití domácích úloh.

Zdeňka Králová
Zdeňka Králová

ředitelka, Mateřská škola Hněvkovského, Brno

Využití digitální technologie a kombinace pomůcek má pro děti silný motivační vliv. Přirozenou formou plní očekávané kompetence pro vstup do základního školství. Plnění úkolů se pro ně stalo velmi zábavnou formou učení.

Alena Rybková
Alena Rybková

ředitelka, Mateřská škola Srdíčko, Pardubice

Ukázky skupinové práce dětí podle metodiky Školka hrou jsou hodnoceny velmi pozitivně a hlavně s úžasem, co všechno děti zvládnou. Pedagogové oceňují pestrost edukačních aktivit, radost a nadšení dětí. Podle nich je tato forma vzdělávání v mateřských školách z hlediska názornosti a konkrétnosti velmi vítaná a potřebná.

Helena Černá
Helena Černá

ředitelka, Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně

Projekt Školka hrou nás oslovil svojí kvalitou, obsahem a zpracováním. Můžeme dětem předškolního věku nabízet nové, moderní, kvalitní formy výuky. Chceme zapojit do tohoto edukačního prostředí také rodičovskou veřejnost.

Alena Matějovská
Alena Matějovská

ředitelka, Mateřská škola, Vlašim

Učitelky z mateřských škol jsou známé svou kreativitou a metodické dny jsou výbornou příležitostí nejen pro jejich další vzdělávání, ale i pro sdílení zkušeností ze své praxe. Když se blíže seznámí s metodickými příručkami Školka hrou a jejich propojením s digitálním vzdělávacím obsahem na portálu eKabinet.cz, jsou přesvědčeny, že digitální technologie do mateřských škol patří a jsou připraveny je používat.

Michaela Trejtnarová
Michaela Trejtnarová

ředitelka, Mateřská škola, Náchod

Metodiky Školka hrou jsou oceňovány pro svoji propracovanost a jednoduchost využití v běžné třídě mateřské školy s možností zařazení do třídních vzdělávacích programů.

Renata Kaminská
Renata Kaminská

vedoucí učitelka, Základní škola a mateřská škola, Ostrava – Zábřeh

Pedagogové si uvědomují, že digitální technologie jsou součástí dnešních dětí a i mateřské školy na tento trend musí adekvátně reagovat. Proto vnímají jako velmi užitečnou příručku Školka hrou, která ve svých přípravách tyto technologie využívá. Pro mnohé je také zdrojem nových inspirací. Internetový portál eKabinet.cz nabízí velké množství hotových materiálů, které lze ihned použít pro práci s dětmi.

Lenka Kůsová
Lenka Kůsová

metodik pro vzdělávání, NIDV

Metodické dny probíhají ve velice pozitivní a příjemné atmosféře. Pedagogy zajímá využití digitálních pomůcek a novinkou je pro ně metoda prediktabilního čtení, jakožto metoda efektivního rozvíjení předčtenářské gramotnosti.

Lenka Dvořáková
Lenka Dvořáková

Mateřská škola Mozaika, Jihlava

Mojí prioritou je vytvářet pro děti zajímavé a podnětné prostředí. Proto jsem využila možnost zapojit se do projektu Školka hrou, který nabízí také další možnosti aktivní spolupráce s rodiči.

Šárka Rummelová
Šárka Rummelová

učitelka, Mateřská škola Sbíhavá, Praha 6

S interaktivní tabulí s dětmi pracuji a ráda se nechám inspirovat dalšími možnostmi práce s moderními technologiemi, které čerpám také z metodické příručky Školka hrou. Oceňuji na ní propojenost témat s materiály na eKabinet.cz. Je to kniha plná inspirací a nápadů.

 

ozvěte se nám

Stačí, abyste nám nechali krátký vzkaz, nebo nám zavolali. Rádi vám se vším poradíme.